CONTACT

VIRGINIE DEPREAY

Managing Director

CREO Business Information & Seminars

virginie.depreay@creobis.eu

tél.:+32(0)475732152

Events 3

29
janvier
GDPR en het beheer van gegevens in de Zorgsector

De uitdaging van de digitalisering

9:00 - 17:00
Brussel – Thon Bristol Stéphanie
Conférence
29
janvier
Embargos, gel des avoirs et sanctions financières

Quelles sont vos obligations, comment les appliquer et à quels risques vous exposez-vous en cas de non-respect ?

9:30 - 12:45
Brussels, Thon Hotel Bristol Stephanie
Conférence
29
janvier
Embargo's, Bevriezing van activa en Financiële sancties

Wat zijn uw verplichtingen, hoe deze toepassen in de praktijk en wat zijn de risico’s indien u ze niet naleeft?

13:00 - 17:30
Brussel – Thon Bristol Stéphanie
Conférence