Newsletter

We keep you informed on the latest news, conferences, and training courses in your field of expertise.
Subscribe to our newsletter by completing the form below.

Events 3

29
January
GDPR en het beheer van gegevens in de Zorgsector

De uitdaging van de digitalisering

9:00 - 17:00
Brussel – Thon Bristol Stéphanie
Conference
29
January
Embargos, gel des avoirs et sanctions financières

Quelles sont vos obligations, comment les appliquer et à quels risques vous exposez-vous en cas de non-respect ?

9:30 - 12:45
Brussels, Thon Hotel Bristol Stephanie
Conference
29
January
Embargo's, Bevriezing van activa en Financiële sancties

Wat zijn uw verplichtingen, hoe deze toepassen in de praktijk en wat zijn de risico’s indien u ze niet naleeft?

13:00 - 17:30
Brussel – Thon Bristol Stéphanie
Conference

Lexgo

group@3x
Lexgo