CONFERENTIE

ACTUALITEITSCONFERENTIES

Conferenties in België en Luxemburg over juridische, financiële, economische en technologische actualiteit.

.

29
januari
GDPR en het beheer van gegevens in de Zorgsector

De uitdaging van de digitalisering

9:00 - 17:00
Brussel – Thon Bristol Stéphanie
Conferentie
29
januari
Embargos, gel des avoirs et sanctions financières

Quelles sont vos obligations, comment les appliquer et à quels risques vous exposez-vous en cas de non-respect ?

9:30 - 12:45
Brussels, Thon Hotel Bristol Stephanie
Conferentie
29
januari
Embargo's, Bevriezing van activa en Financiële sancties

Wat zijn uw verplichtingen, hoe deze toepassen in de praktijk en wat zijn de risico’s indien u ze niet naleeft?

13:00 - 17:30
Brussel – Thon Bristol Stéphanie
Conferentie
28
februari
Anti-Money Laundering

Préparez-vous à temps aux prochaines échéances

9:00 - 17:00
Luxembourg – Parc Hôtel Alvisse
Conferentie

VOOR MEER INFORMATIE