Gebruiksvoorwaarden website

I. Verantwoordelijke uitgever

Virginie Depreay

Straat van Meyel n°28, 1080 Brussel, België

Tél. : +32 (0) 475 73 21 52

virginie.depreay@creobis.eu

II. Toepassingsgebied

Huidige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor de volledige website, zonder afbreuk te doen aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde delen.

III. Copyright

© 2015 CREO, alle rechten voorbehouden.

Foto’s & illustraties: alle foto’s en illustraties zijn onderworpen aan de geldende auteursrechten en mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaand akkoord.

Deze volledige site is onderworpen aan de geldende wetgevingen wat intellectuele eigendom betreft (waaronder de auteursrechten ; voy. infra, point V)). De lay-out, lijncodes, teksten, illustraties en alle andere inhoud worden beschermd door het auteursrecht en elke reproductie ervan is, zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van CREO, ten strengste verboden.

IV. Disclaimer

Deze internetsite publiceert nieuwsberichten, opgesteld door specialisten ter zake. De opgenomen berichten worden enkel ter informatie meegegeven.
CREO probeert de correctheid van de inhoud van de website te garanderen alsook dat deze up-to-date is. Desalniettemin garandeert CREO de correctheid, de betrouwbaarheid, de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van de inhoud van de website niet. CREO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortkomen uit de toegang of het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

V. Intellectuele eigendomsrechten

CREO is auteursrechtelijk beschermd wat de opmaak en de inhoud van deze website en/of de artikelen betreft. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of aanpassing van deze website en/of van de artikelen, wat ook de vorm en het gebruik zij, is, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van CREO, ten strengste verboden.

VI. Links naar andere sites

Hyperlinks naar andere websites van derden die op deze website staan, worden aangeboden voor uw gemak. Indien u beslist gebruik te maken van deze link, zal u deze website verlaten. CREO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden.

VII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsgebieden

Uw toegang en gebruik van deze website worden door het Belgisch recht geregeld. De bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van CREO zijn de enige bevoegde rechtbanken voor alle geschillen met betrekking tot de toegang of het gebruik van de deze website.